மிக மிக முக்கியமானது தொடர்ந்து அவியிலே நிறைத்திருப்பதாகும்
இக்காலத்திற்கான தேவ வார்த்தை - தூத்துக்குடி மாநாடு 2021

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Most Important – Be Continually Filled With The Holy Spirit
The Word Of The Lord For This Time - Thoothukudi Conference - 2021

Theme: THE WORD OF THE LORD FOR THIS TIME - இக்காலத்திற்கான தேவ வார்த்தை
Dates: 14th January - 16th January, 2021

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
சகோதர சிநேகம்
வின்சென்ட்
Jan   15 , 2021
(Now Playing)