கணவன் மனைவிக்கான பரத்திற்குரிய ஆலோசனை
தேவனுடைய முழு ஆலோசனைகளை பறைசாற்றுவோம்

செய்தியாளர் :   விக்டர் ராமநாதன் வகைகள் :   மகளிர்

Heavenly Wisdom for Husbands and Wives
Proclaiming God’s Full Purpose

இத்தொடரின் செய்திகள்