கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தமாவது எப்படி?
இக்காலத்திற்கான தேவ வார்த்தை - தூத்துக்குடி மாநாடு 2021

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

How To Be Ready For Christ’s Return?
The Word Of The Lord For This Time - Thoothukudi Conference - 2021

Theme: THE WORD OF THE LORD FOR THIS TIME - இக்காலத்திற்கான தேவ வார்த்தை
Dates: 14th January - 16th January, 2021

இத்தொடரின் செய்திகள்

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
சகோதர சிநேகம்
வின்சென்ட்
Jan   15 , 2021
(Now Playing)