பாலிய ஈர்ப்பும் திருமணமும்

எழுதியவர் :   சகரியா பூணன்
    Download Formats:
About This Book: 

“தேவன் மனுஷனை ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார்..... ஒருவருக்கொருவர் ஏற்ற துணையை தேவன் உண்டாக்குகிறார்” (ஆதி 1:27; 2:18).

இப்புத்தகத்தை இ-புத்தக வடிவில் முழுமையாக வாசிக்க... "இங்கே கிளிக் செய்யவும்"