வெற்றியின் இரகசியங்கள்

எழுதியவர் :   சகரியா பூணன்
    Download Formats:
About This Book: 

“கிறிஸ்துவுக்குள் எங்களை எப்பொழுதும் வெற்றி சிறக்கப்பண்ணும்...... தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்” (2 கொரி 2:14)

இப்புத்தகத்தை இ-புத்தக வடிவில் முழுமையாக வாசிக்க... "இங்கே கிளிக் செய்யவும்"