படுதோல்வியில் பரம நோக்கம்

எழுதியவர் :   சகரியா பூணன்
    Download Formats:
About This Book: 

*மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார்? அவர் திரும்ப நம்மேல் இரங்குவார்!” (மீகா 7:18,19)

இப்புத்தகத்தை இ-புத்தக வடிவில் முழுமையாக வாசிக்க... "இங்கே கிளிக் செய்யவும்"