புது ரசம் புது துருத்தி

எழுதியவர் :   சகரியா பூணன்
    Download Formats:
About This Book: 

"புது ரசமாம் உம் ஜீவனையும்.... அதைப் பாதுகாத்திட புது துருத்தியாம் உம் சபையையும் தந்திட்ட இயேசு தேவா நீர் வாழிய வாழியவே!!” (லூக்கா 5:38).

இப்புத்தகத்தை இ-புத்தக வடிவில் முழுமையாக வாசிக்க... "இங்கே கிளிக் செய்யவும்"