உங்கள் சத்துருவை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

எழுதியவர் :   சகரியா பூணன்
    Download Formats:
About This Book: 

“கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போன்ற, ... சாத்தானால் மோசம்போகிட அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்குத் தெரியாதவைகள் அல்லவே!" (1பேதுரு.5:8, 2கொரிந்தியர் 2:11)

இப்புத்தகத்தை இ-புத்தக வடிவில் முழுமையாக வாசிக்க... "இங்கே கிளிக் செய்யவும்"