ஆவிக்குரிய தலைவன்

எழுதியவர் :   சகரியா பூணன்
    Download Formats:
About This Book: 

“நான் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவதுபோல நீங்களும் என்னைப் பின்பற்றுங்கள்” என உத்திரவாதமளிக்கும் தலைவர்கள் எழும்புவார்களாக!

இப்புத்தகத்தை இ-புத்தக வடிவில் முழுமையாக வாசிக்க... "இங்கே கிளிக் செய்யவும்"